Home » Archive by category "Izjave"

Sve inicijative, poput ove koje su pokrenule agencije Beta iz Beograda i Kosovalajv (KosovaLive) iz Prištine, bez sumnje doprinose dijalogu i razumevanju ljudi na Kosovu i u Srbiji. I ne samo da su takvi poduhvati dobrodošli, već su i preko potrebni. Otud Evropska unija smatra da upravo takve inicijative otvaraju veoma značajne mogućnosti, za koje smo uvereni i jako se nadamo da će imati uspeha. Takve akcije su pozvane, usmerene na uza- jamno razumevanje i prevazilaženje teškoća iz prošlosti, a utiru put budućnosti koja mora...

Ovaj forum vrlo jasno simbolizuje kakvi treba da budu odnosi albanske i srpske zajed- nice – one treba da razgovaraju. Potreban je jasan i otvoren dijalog o zajedničkim prob- lemima i to je nesumnjivo svrha ovog foruma. Duboko se nadam da će komunikacija preko interneta poboljšati i komunikaciju među pojedincima. To je od izuzetnog značaja, posebno u 2005. godini, koju bih opisao kao ključnu. Osim toga, kada je u pitanju Kosovo, moramo preduzeti sve korake da se nasilje ne dogodi ponovo. Ono bi bilo štetno i...

Nedavno sam bio u Kamenici, u oblasti Gnjilana, gde sam bio počašćen divnim kul- turnim programom koji su izvele grupe albanske, srpske i romske dece na Kosovu. Posetio sam, takođe, ciglanu u kojoj polovinu radne snage čine kosovski Albanci, a polovinu Srbi. Deca zajedno pohađaju školu i druže se bez ikakvih problema. Ipak, nalazimo da neki mediji neprekidno pothranjuju u nama sliku nesigurnosti, nedostatka slobode kretanja, animoziteta među zajednicama. Istina je da ima problema i da je potrebno postići napredak u brojnim oblastima, ali je,...

Nerešena sudbina nestalih i patnje njihovih porodica, jedna je od najtežih dugoročnih posledica sukoba na Kosovu. Prema informacijama koje je MKCK dobio od porodica, i dalje se ne zna sudbina preko 2.600 osoba sa obe strane, povezanih sa događajima na Kosovu od januara 1998. do decembra 2000. Činjenica da su te nestale osobe skoro sigurno mrtve ne oduzima ništa od patnje koju njihove porodice proživljavaju svakog dana. Ne znati šta vam se dogodilo s mužem, ocem ili bratom (skoro svi nestali su muškarci), ne moći da...

I u ovoj, 2005. godini, veliki broj raseljenih pripadnika različitih zajednica sa Kosova i dalje predstavlja problem. Njihovim nevoljama koje već dugo traju i lokalne vlasti i međunarodna zajednica treba da posvete punu pažnju. Radna grupa za povratak osnovana je pod okriljem specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Koso- vo u okviru Direktnog dijaloga (Bečki proces) Beograda i Prištine. Na zahtev specijalnog predstavnika, UNHCR je prihvatio ulogu nepristrasnog posrednika i šefa Radne grupe. UNHCR je organizacija koja ima iskustva u bavljenju pitanjima raseljenjih i...