• Izjava za kosovakosovo.com

  Javier Solana | 30 - mar - 2005

  Sve inicijative, poput ove koje su pokrenule agencije Beta iz Beograda i Kosovalajv (KosovaLive) iz Prištine, bez sumnje doprinose dijalogu i razumevanju ljudi na Kosovu i u Srbiji. I ne samo da su takvi poduhvati dobrodošli, već su i preko potrebni. Otud Evropska unija smatra da upravo takve inicijative otvaraju veoma značajne mogućnosti, za koje […]

 • Kosovo ne sme biti crna rupa Evrope

  Erhard Busek | 18 - jan - 2005

  Ovaj forum vrlo jasno simbolizuje kakvi treba da budu odnosi albanske i srpske zajed- nice – one treba da razgovaraju. Potreban je jasan i otvoren dijalog o zajedničkim prob- lemima i to je nesumnjivo svrha ovog foruma. Duboko se nadam da će komunikacija preko interneta poboljšati i komunikaciju među pojedincima. To je od izuzetnog značaja, posebno […]

 • Pluralističko, nepristrasno informisanje je ključno za javnu debatu o Kosovu

  Søren Jessen Petersen | 24 - mar - 2005

  Nedavno sam bio u Kamenici, u oblasti Gnjilana, gde sam bio počašćen divnim kul- turnim programom koji su izvele grupe albanske, srpske i romske dece na Kosovu. Posetio sam, takođe, ciglanu u kojoj polovinu radne snage čine kosovski Albanci, a polovinu Srbi. Deca zajedno pohađaju školu i druže se bez ikakvih problema. Ipak, nalazimo da […]

 • Izjava za kosovakosovo.com

  François Stamm | 20 - jun - 2005

  Nerešena sudbina nestalih i patnje njihovih porodica, jedna je od najtežih dugoročnih posledica sukoba na Kosovu. Prema informacijama koje je MKCK dobio od porodica, i dalje se ne zna sudbina preko 2.600 osoba sa obe strane, povezanih sa događajima na Kosovu od januara 1998. do decembra 2000. Činjenica da su te nestale osobe skoro sigurno […]

 • Raseljenim ljudima sa Kosova mora biti ponuđen izbor

  Gottfried Koefner | 04 - avg - 2005

  I u ovoj, 2005. godini, veliki broj raseljenih pripadnika različitih zajednica sa Kosova i dalje predstavlja problem. Njihovim nevoljama koje već dugo traju i lokalne vlasti i međunarodna zajednica treba da posvete punu pažnju. Radna grupa za povratak osnovana je pod okriljem specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Koso- vo u okviru Direktnog dijaloga […]

Osim sigurnosti, koja je direktno vezana za slobodu kretanja, postoje i pitanja vezana za imovinska prava koja se dotiču i primene zakona, resursa, obnove, itd. Potrebno je bolje razumevanje potreba i teškog položaja raseljenih lica. Tačne i odgovarajuće informacije o uslovima pod kojima je povratak moguć moraju stići do raseljenih, da bi oni mogli doneti odluku o tome šta da čine i da li će se vratiti.

— Gottfried Koefner

Izjava za kosovakosovo.com

Javier Solana | 30 - mar - 2005

Sve inicijative, poput ove koje su pokrenule agencije Beta iz Beograda i Kosovalajv (KosovaLive) iz Prištine, bez sumnje doprinose dijalogu...

Kosovo ne sme biti crna rupa Evrope

Erhard Busek | 18 - jan - 2005

Ovaj forum vrlo jasno simbolizuje kakvi treba da budu odnosi albanske i srpske zajed- nice – one treba da razgovaraju....

Pluralističko, nepristrasno informisanje je ključno za jav...

Søren Jessen Petersen | 24 - mar - 2005

Nedavno sam bio u Kamenici, u oblasti Gnjilana, gde sam bio počašćen divnim kul- turnim programom koji su izvele grupe...

Izjava za kosovakosovo.com

François Stamm | 20 - jun - 2005

Nerešena sudbina nestalih i patnje njihovih porodica, jedna je od najtežih dugoročnih posledica sukoba na Kosovu. Prema informacijama koje je...

Raseljenim ljudima sa Kosova mora biti ponuđen izbor

Gottfried Koefner | 04 - avg - 2005

I u ovoj, 2005. godini, veliki broj raseljenih pripadnika različitih zajednica sa Kosova i dalje predstavlja problem. Njihovim nevoljama koje...

Politizacija rasvetljavanja sudbine nestalih osoba je ravna ...

Verica Tomanovic | 15 - jun - 2005

Mnogo je razgovora bilo o nestalim i kidnapovanim i sa državnim organima Srbije, državne zajednice Srbije i Crne Gore i...

Nestali – kosovska nezaceljena rana

Nysrete Kumnova | 23 - jun - 2005

Srpsko-jugoslovenski teror iz 1998-1999. godine gotovo je u potpunosti uništio Kosovo, a hiljade ljudi je ubijeno i nestalo. Većina stanovnika...

Na Kosovu i Metohiji uporedo rešavati probleme penzionera b...

Slobodan Lalovic | 28 - jul - 2005

Značajan je broj penzionera na Kosovu i Metohiji koji od 1999. godine ne primaju penzije, a značajna su i fi...

Neophodno je rešiti problem sredstava penzijskog fonda Koso...

Ibrahim Selmanaj | 28 - jul - 2005

Na Kosovu, za razliku od drugih republika bivše Jugoslavije, posle rata nisu nastavljene ranije šeme penzijskog i invalidskog osiguranja. Odmah...

Politički položaj Roma na Kosovu

Luan Koka | 18 - avg - 2005

Romi su defi nitivno najveća kolateralna šteta sukoba na Kosovu i Metohiji. Današnji položaj i problemi sa kojima se suočavaju...

Poboljšati položaj Roma na Kosovu

Kujtim Paçaku | 18 - avg - 2005

Već duže vreme, Romi na Kosovu, ali i šire, suočavaju se, nažalost, sa istim problemima koji se negativno odražavaju na...

Rukometni klubovi sa Kosova prerano primljeni u EHF

Bozidar Djurkovic | 24 - avg - 2005

Politika može da ima veliki uticaj na sport, mada ne bi trebalo i ne bi bilo poželjno. To se nedavno...

Kosovski sport može da preživi samo onoliko koliko je zain...

Belul Beqaj | 24 - avg - 2005

U mnogim zemljama sveta politika je u službi sporta, ali je na Kosovu situacija obr nuta. Zbog toga se poznati...

Kome pripada Kosovo?

Dusan T. Batakovic | 01 - sep - 2005

Nizak nivo političke kulture bio je i još uvek ostaje glavno obeležje političke tradicije dveju glavnih etničkih zajednica na Kosovu...

Kosovo i “istorijsko pravo u svetlu srednjovekovnih izvora...

Selim Daci | 01 - sep - 2005

Pitanje rasvetljavanja istorije Kosova kroz vekove ne samo što je jedno od najprivlačnijih naučnih pitanja na Balkanu i u Evropi,...

U susret pregovorima o statusu Kosova: Nezavisno Kosovo 2006...

Slobodan Antonic | 06 - okt - 2005

Srbija ulazi u pregovore o Kosovu kao osuđenik koji čeka na izvršenje teške i, po njegovom mišljenju, nezaslužene kazne. Ta...

Nametnuto jedinstvo

Shkelzen Maliqi | 06 - okt - 2005

Koliko je Kosovo spremno za razgovore o rešavanju statusa Kosova? Interne analize su uglavnom pesimističke. Ističe se nedostatak jedinstva, iskustva...

Formula “više od autonomije, a menje od nezavisnosti” &...

Sanda Raskovic-Ivic | 15 - okt - 2005

Najavljeni ulazak u razgovore o konačnom statusu Kosova i Metohije podseća na neku vrstu mirovne konferencije neposredno posle rata. Na...

Zašto je Kosovu potrebna nezavisnost?

Veton Surroi | 15 - okt - 2005

1. Nezavisnost Kosova nije pitanje zastave, himne, grba, bitke na Kosovu Polju i ilirskodardanskog kontinuiteta. Nije ni stvar izolacije od...

Kosovo je jedina oblast u Evropi gde se ne poštuju međunar...

Jelena Markovic | 09 - nov - 2005

Stvarno stanje na Kosovu i Metohiji je takvo da Srbija i Crna Gora (SCG) nijedan oblik kompetencija iz Rezolucije 1244...

Stanje ljudskih i manjinskih prava na Kosovu

Nazmi Fejza | 09 - nov - 2005

Opredeljenje građana Kosova za demokratsku, funkcionalnu i razvijenu državu svih stanovnika Kosova, bez obzira na njihovu etničku i versku pripadnost,...

Početak pregovora – novi bezbednosni izazov

Zoran Dragisic | 02 - dec - 2005

Pitanje rešavanja konačnog statusa Kosova i Metohije postavlja se, pre svega, kao pitanje bezbednosti. Kosovsko metohijski problem, koji naravno nije...

Aktuelna bezbednosna situacija na Kosovu

Ramadan Qehaja | 02 - dec - 2005

Prilično je teško sačiniti analizu aktuelne bezbednosne situacije na Kosovu, jer je to kompleksna oblast. Ne želeći da pravim poseban...

Dugovi Srbiji – imovina Kosovu

Ljubodrag Savic | 04 - jan - 2006

Po ko zna koji put u svoja dva veka državnosti, Srbija se ponovo nalazi pred istorijskom odlukom. Ovaj put se...

Ko kome treba da plaća dugove?

Nuri Bashota | 04 - jan - 2006

U svetu su retke zemlje koje su bogate prirodnim i ljudskim resursima kao što je Kosovo. Ta bogatstva su sada,...

Koliko međunarodno pravo može da doprinese rešavanju koso...

Vojin Dimitrijevic | 11 - jan - 2006

Na početku, reč opreza: kosovsko pitanje neće se rešavati pred sudom, već pred telima koja su prvenstveno politička. Kontakt grupa...

Kako međunarodno pravo može da utiče na rešavanje pitanj...

Enver Hasani | 11 - jan - 2006

Za razliku od unutrašnjeg prava, u međunarodnom pravu ne postoji neka početna osnovna norma (Hans Kelsen), ili neka primarna odluka...

Protiv govora mržnje – za toleranciju

Bojan Toncic | 17 - jan - 2006

Pisani i elektronski mediji u Srbiji, uz izuzetke koji gotovo da se u ovdašnjoj javnosti poimaju kao incident, kontinuirano šire...

Nemojmo da se lažemo!

Bahri Cani | 17 - jan - 2006

U poslednjih dvadesetak godina, svaka je ocenjena kao istorijska. I ova će. Ipak, 2006. godina ima stvarno šansi da ponese...